Als het aan Dutch Filmworks (DFW) ligt krijgen illegale downloaders binnenkort een schikkingsvoorstel op de deurmat. Dutch Filmworks heeft aangekondigd per eind oktober illegale downloaders op te gaan sporen. Het gaat hierbij om films en series uit de DFW-catalogus.

Dutch Filmworks geeft aan voor miljoenen aan inkomsten mis te lopen door illegaal downloaden. De filmmaatschappij gaat nu haar pijlen richten op de downloaders, door op zoek te gaan naar Nederlandse IP-adressen. Tot op heden wordt internetpiraterij met name bestreden door het aanpakken en uit de lucht halen van torrentsites en andere illegale aanbieders. Dutch Filmworks gaat nu ook achter de consument aan. Met name gebruikers van torrentsites lopen risico opgespoord te worden. Populaire sites die in de gaten worden gehouden zijn onder andere Pirate Bay, RARBG, 1337x en LimeTorrents.

Opvallend is dat de jacht op illegale downloaders slechts een korte periode duurt. Tecxipio, door Dutch Filmworks ingehuurd om IP-adressen te verzamelen, doet dit voor een periode van 6 weken. Na het verzamelen van de IP-adressen heeft DFW drie maanden de tijd gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens om de namen en adressen te achterhalen van de illegale downloaders. Daarna moeten de verzamelde gegevens vernietigd worden.

Providers

Met alleen het verzamelen van IP-adressen is Dutch Filmworks er nog niet. Om aan de adressen te komen van illegale downloaders, moet DFW deze zien te achterhalen bij de providers. KPN, Ziggo en XS4ALL hebben al in een reactie laten weten dat zij alleen in geval van een eis van de rechter persoonsgegevens van klanten vrij zullen geven. Willem Pruijssers, directeur van Dutch Filmworks zegt hierover: ‘Ze zijn bang om door deze maatregelen klanten kwijt te raken aan de concurrent, en dat is triest’. Ict-jurist Arnoud Engelfriet is van mening dat Dutch Filmworks een goede kans maakt om met tussenkomst van de rechter de persoonsgegevens van illegale downloaders te achterhalen.

Schikkingsvoorstellen door Dutch Filmworks

Wie films of series heeft gedownload die vallen onder de content van DFW, kan een schikkingsvoorstel op de deurmat verwachten. Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen incidentele of frequente downloaders van films en series. Om welke bedragen het zal gaan is nog onduidelijk. Pruijssers zegt dat de bedragen niet zo hoog zullen liggen als in Duitsland, waar boetes van 800 euro of hoger voorkomen. ‘Maar er moet natuurlijk wel een afschrikwekkende werking vanuit gaan, dus het zal meer zijn dan een paar tientjes’, aldus Pruijssers. Als de downloader niet akkoord gaat met de schikking, kan deze naar de rechter stappen.

VPN

Dutch Filmworks mag vooralsnog alleen de IP-adressen van illegale downloaders in Nederland verzamelen. Met het gebruik van een VPN (Virual Private Network) kan eenvoudig het IP-adres en het land van herkomst worden verborgen. Het gebruik van VPN’s is dan ook een belemmering voor Dutch Filmworks bij het opsporen van illegale downloaders. Pruijssers noemt de gebruikers van deze diensten ‘een kleine hypocriete groep die betaalt om illegaal te kunnen downloaden’. Vooralsnog hoeft deze groep zich nog geen zorgen te maken over een schikkingsvoorstel van Dutch Filmworks, al bestaat de mogelijkheid dat VPN-bedrijven in de toekomst ook benaderd zullen worden voor het vrijgeven van persoonsgegevens.